Warszawska Rowerowa Grupa Pielgrzymkowa - Warszawska Pielgrzymka Rowerowa


Idź do treści

REGULAMIN

REGULAMIN PIELGRZYMKI ROWEROWEJ

1. Pielgrzymem może być każdy, kto pragnie pogłębić życie religijne, dostarczy wypełniony druk zgłoszenia, potwierdzi akceptację regulaminu własnoręcznym podpisem i dokona opłaty organizacyjnej.
2. Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. To "rekolekcje w drodze".
Centrum pielgrzymki jest:
- codzienna Msza św.
- wspólne modlitwy (Różaniec, Anioł Pański)
- sakrament pojednania
- konferencje
Pielgrzym musi przestrzegać:
- unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki
zaleceń Księdza – Ojca Duchownego Pielgrzymki i służb porządkowych (Komandora Pielgrzymki, Przewodników Grup, itp.)
- niepalenia tytoniu, niepicia alkoholu, niestosowania używek
- nieużywania odbiorników radiowych i telewizyjnych.
3. Pielgrzym musi być przygotowany do pokonania dziennie na rowerze ok. 60-80 km, a także na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne.
4. Pielgrzymi zmierzają do Matki Bożej jako wspólnota. Zwracają się do siebie zwrotami: "Bracie" i "Siostro" bez względu na wiek i pozycję społeczną.
5. Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.
6. Pielgrzymka to także okazja do wykorzystywania swoich talentów np. muzycznych, medycznych, organizacyjnych czy technicznych; osoby pragnące zaangażować się w poszczególnych służbach proszone są o zgłoszenie akcesu do Komandora Pielgrzymki.
7. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki.
8. W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana w miejscach kultu religijnego). Dopuszczalny jest sportowy strój rowerowy w trakcie przejazdu.

9. Wszystkich uczestników pielgrzymki w trakcie przejazdu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego - każdy indywidualnie odpowiada za swoje bezpieczeństwo na drodze; uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność; za osoby niepełnoletnie, podczas trwania pielgrzymki, odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) lub wyznaczeni przez nich opiekunowie zgłoszonego uczestnika; uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania pielgrzymki a także za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego; w przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody, o których mowa biorą na siebie ich rodzice (prawni opiekunowie); Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody.

10. Istnieje obowiązek poruszania się tylko w grupie, w kolumnie do której uczestnik został przydzielony. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy/kolumny, bez powiadomienia o tym jej przewodnika; na zmianę grupy/kolumny należy uzyskać zgodę przewodników grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana). W przypadku niedotrzymywania przez uczestnika tempa jazdy przewodnik grupy może podjąć decyzję o przeniesieniu uczestnika do grupy wolniejszej.
11. W razie awarii roweru należy powiadomić przewodnika grupy i zamykającego o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.
Pielgrzym NIE DOGANIA SWOJEJ GRUPY.
12. Jeżeli nie można usunąć awarii doraźnymi środkami to należy zaczekać na zamykający całość samochód Organizatora, który zabierze uszkodzony sprzęt.
13.
Zabrania się jazdy “bez trzymanki” tj. bez obu rąk na kierownicy. Zabrania się w czasie jazdy używania telefonów komórkowych! Zabrania się poruszania pomiędzy grupami/kolumnami!
14. Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora na sobie, w widocznym miejscu, dla łatwej identyfikacji uczestników naszej pielgrzymki.
15. Każdy Pielgrzym zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie NNW – zawarte w opłacie organizacyjnej .
16. Na czas pielgrzymki obowiązkowo należy zabrać:
sprawny rower - pielgrzym odpowiada za stan techniczny roweru i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek jego niewłaściwego stanu (Organizator zapewnia doraźną pomoc techniczną umożliwiającą dotarcie do najbliższego miejsca noclegowego), zapasową dętkę, kask (należy bezwzględnie mieć go podczas jazdy na głowie poprawnie zapięty), kamizelkę ostrzegawczą w kolorze żółtym, śpiwór, karimatę/materac, lekką kurtkę nieprzemakalną, bidon lub pojemnik z wodą, sztućce i kubek nietłukący, podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe, przybory higieny osobistej.
17. W podręcznym bagażu w czasie drogi powinny być: różaniec, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem środki opatrunkowe i leki osobiste. Bagaż główny przewożony jest samochodem i dostęp do niego jest możliwy tylko w miejscach noclegowych.
18.
KAŻDY ODDZIELNY BAGAŻ POWINIEN BYĆ OPISANY; NALEŻY DO NIEGO PRZYMOCOWAĆ np. WSTĄŻKĘ, NA KTÓREJ PISAKIEM NIEZMYWALNYM, PISMEM DRUKOWANYM BĘDZIE PODANE SWOJE IMIĘ I NAZWISKO!
19. Noclegi organizowane są w szkołach. W niektórych miejscach noclegowych mogą wystąpić kłopoty z wystarczającą ilością wody do mycia.
20. Zakazuje się wspólnego noclegu Sióstr i Braci w jednym pomieszczeniu (wyjątek stanowi hala sportowa w szkole lub rodziny z dziećmi) oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych przed przyjazdem całej grupy.
21. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 5.30. Należy dostosować się do wszystkich uwag gospodarzy noclegu. Nie wolno używać ognia na terenie zabudowań.
22. Nie należy zabierać na pielgrzymkę rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
23. Pielgrzymi korzystają z pomocy służby medycznej na postojach (w miarę możliwości). Pielgrzymi akceptując regulamin potwierdzają brak przeciwwskazać medycznych do udziału w pielgrzymce (powinni posiadać zgodę lekarza, a w przypadku poważniejszego schorzenia/ograniczeń dodatkowo zgłosić taki fakt do Przewodnika Grupy przed wyruszeniem pielgrzymki). Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po uprzedniej zgodzie rodziców.
24.
Pielgrzymka zostaje rozwiązana w miejscu określonym przez Organizatora np. po Mszy św. na Jasnej Górze. Transport powrotny rowerów zapewnia Organizator, który dołoży wszelkich starań, aby w trakcie transportu rowery nie uległy uszkodzeniu, jednakże w dobrze pojętym własnym interesie każdy uczestnik powinien zadbać o właściwe przygotowanie sprzętu do przewozu np. dodatkowe zabezpieczenie przed obtarciami, uszkodzeniem mechanizmów, itp. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie - dla osób chętnych będzie możliwość powrotu autokarem do Warszawy (opcja dodatkowo płatna).
25. Nie przestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki. W takim przypadku opłata organizacyjna nie podlega zwrotowi.


STRONA GŁÓWNA | REGULAMIN | JASNA GÓRA 15-08-2019 | JASNA GÓRA 26-08-2019 | SPOTKANIA | WSPOMNIENIA TRASY | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego