Warszawska Rowerowa Grupa Pielgrzymkowa - Warszawska Pielgrzymka Rowerowa


Idź do treści

REGULAMIN

REGULAMIN - Jasna Góra 2024

Pielgrzymem może być każdy, kto pragnie pogłębić życie religijne, dostarczy wypełniony druk zgłoszenia, potwierdzi akceptację regulaminu własnoręcznym podpisem i dokona opłaty organizacyjnej.

1.Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. To "rekolekcje w drodze". Centrum pielgrzymki jest:
- codzienna Msza św.
- wspólne modlitwy (np. Różaniec, Anioł Pański)
- sakrament pojednania
- konferencje
Pielgrzym musi przestrzegać:
- unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki
- zaleceń Księdza – Ojca Duchownego i służb (Komandora Pielgrzymki, Przewodników Grup, itp.)
- niepalenia tytoniu, niepicia alkoholu, niestosowania używek
-
ograniczenia używania telefonu do niezbędnych potrzeb oraz nieużywania odbiorników radiowych i telewizyjnych.
2. Pilegrzym musi być przygotowany do pokonania dziennie na rowerze ok. 70-90 km, a także na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne.
3. PIELGRZYMI ZMIERZAJĄ DO MATKI BOŻEJ JAKO WSPÓLNOTA. Zwracają się do siebie zwrotami: "Bracie" i "Siostro" bez względu na wiek i pozycję społeczną.
4. Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.
5. Pielgrzymka to także okazja do wykorzystywania swoich talentów np. muzycznych, medycznych, organizacyjnych czy technicznych; osoby pragnące zaangażować się w poszczególnych służbach proszone są o zgłoszenie akcesu do Komandora Pielgrzymki.
6. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki.
7. W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana w miejscach kultu religijnego). Dopuszczalny jest sportowy strój rowerowy w trakcie przejazdu.
8. Wszystkich uczestników pielgrzymki w trakcie przejazdu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego - każdy indywidualnie odpowiada za swoje bezpieczeństwo na drodze; uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność; za osoby niepełnoletnie, podczas trwania pielgrzymki, odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) lub wyznaczeni przez nich opiekunowie zgłoszonego uczestnika; uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania pielgrzymki a także za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego; w przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody, o których mowa biorą na siebie ich rodzice (prawni opiekunowie); Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody.
9. Istnieje obowiązek poruszania się tylko w grupie/kolumnie, do której uczestnik został przydzielony; niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy/kolumny, bez powiadomienia o tym jej przewodnika; na zmianę grupy/kolumny należy uzyskać zgodę przewodnika; w przypadku niemożlwiości utrzymania tempa jazdy przez uczestnika przewodnik grupy może podjąć decyzję o przeniesieniu uczestnika do grupy wolniejszej.
10. W razie awarii roweru należy powiadomić przewodnika grupy/kolumny i zamykającego o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy/kolumny jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy/kolumny, powiadamiając o swoim powrocie przewodnika. Pielgrzym NIE DOGANIA SWOJEJ GRUPY/KOLUMNY.
11.
Jeżeli nie można usunąć awarii doraźnymi środkami to należy zaczekać na pielgrzymkowy samochód techniczny.
12. ZABRANIA SIĘ JAZDY “BEZ TRZYMANKI” TJ. BEZ OBU RĄK NA KIEROWNICY. ZABRANIA SIĘ W CZASIE JAZDY UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH! ZABRANIA SIĘ PORUSZANIA POMIĘDZY GRUPAMI/KOLUMNAMI!
13.
Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora, w widocznym miejscu, dla łatwej identyfikacji.
14. Każdy Pielgrzym zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie NNW – zawarte w opłacie organizacyjnej.
15. Na czas pielgrzymki obowiązkowo należy zabrać: sprawny rower - pielgrzym odpowiada za stan techniczny roweru i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek jego niewłaściwego stanu (Organizator zapewnia doraźną pomoc techniczną umożliwiającą dotarcie do najbliższego miejsca noclegowego), zapasową dętkę, kask (należy bezwzględnie mieć go podczas jazdy na głowie poprawnie zapięty), kamizelkę ostrzegawczą w kolorze żółtym (Organizator dopuszcza jedynie używanie kamizelki z logo grupy - pielgrzym stosowną deklarację w tym zakresie składa podczas zapisu), śpiwór, karimatę/materac, lekką kurtkę nieprzemakalną, bidon lub pojemnik z wodą, sztućce i kubek nietłukący, podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe, przybory higieny osobistej, ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ DO MYCIA POWIERZCHNI (dezynfekcyjne).
16.
W podręcznym bagażu w czasie drogi powinny być: różaniec, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV,środki opatrunkowe i leki osobiste.
BAGAŻ GŁÓWNY (maks. 12 kg/osoba) przewożony jest samochodem i dostęp do niego jest możliwy tylko w miejscach noclegowych.
17. KAŻDY ODDZIELNY BAGAŻ POWINIEN BYĆ OPISANY; NALEŻY DO NIEGO PRZYMOCOWAĆ np. WSTĄŻKĘ, NA KTÓREJ PISAKIEM NIEZMYWALNYM, PISMEM DRUKOWANYM BĘDZIE PODANE SWOJE IMIĘ I NAZWISKO!
18.
Noclegi organizowane są w szkołach. W niektórych miejscach noclegowych mogą wystąpić kłopoty z wystarczającą ilością wody do mycia.
19. Zakazuje się wspólnego noclegu Sióstr i Braci w jednym pomieszczeniu (wyjątek stanowi hala sportowa w szkole lub rodziny z dziećmi) oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych przed przyjazdem całej grupy.
20.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.30 do 6.00. Należy dostosować się do wszystkich uwag gospodarzy noclegu. Na terenie nie wolno używać otwartego ognia.
21. Nie należy zabierać na pielgrzymkę rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
22. Pielgrzymi korzystają z pomocy służby medycznej na postojach (w miarę możliwości). Pielgrzymi akceptując regulamin potwierdzają brak przeciwwskazać medycznych do udziału w pielgrzymce (powinni posiadać zgodę lekarza, a w przypadku poważniejszego schorzenia/ograniczeń dodatkowo zgłosić taki fakt przed wyruszeniem pielgrzymki). Osoby niepełnoletnie muszą posiadać kartę rowerową i uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem.
23. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Mszy św. na Jasnej Górze. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie - dla osób chętnych będzie możliwość powrotu autokarem do Warszawy (opcja dodatkowo płatna) oraz transport powrotny rowerów (opcja dodatkowo płatna). Organizator dołoży wszelkich starań, aby w trakcie transportu rowery nie uległy uszkodzeniu, jednakże w dobrze pojętym własnym interesie każdy uczestnik WŁĄCZA SIĘ AKTYWNIE W ZAŁADUNEK ROWERU, a także powinien zadbać o właściwe przygotowanie sprzętu do przewozu np. dodatkowe zabezpieczenie przed obtarciami, uszkodzeniem mechanizmów, itp.
24. Nieprzestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki. W takim przypadku wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
25. W przypadku rezygnacji wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi – mogą być zaliczone na poczet innego wskazanego uczestnika, który dopełni formalności zapisowych.

STRONA GŁÓWNA | REGULAMIN | ZAPISY 2024 | SKRZYNKA INTENCJI | WSPOMNIENIA TRASY | SPOTKANIA | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego